nuffnang

Wednesday, April 8, 2015

KEADILAN DALAM PEMERINTAHAN

Assalamualaikum w.b.t

Terpanggil untuk berkongsi ilmu yang aku terbaca dalam Terjemahan Al-Quran Resam Utmani keluaran Karya Bestari.

Allah s.w.t berfirman: Wahai orang yang beriman! Janganlah ada suatu kaum yang mempermain-mainkan kaum yang lain, (kerana) boleh jadi kaum yang dipermainkan itu lebih baik daripada mereka, dan jangan pula ada golongan perempuan yang mempermainkan perempuan yang lain, (kerana) boleh jadi perempuan (yang dipermainkan) itu lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang  buruk (jadi fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. 

Surah: Al-Hujurat 49:11

*********************************************************************************

Tafsit Ibnu Kasir: 
Allah s.w.t berfirman seraya memerintahkan untuk mendamaikan antara dua orang atau dua kelompok muslim yang bertengkar. Allah SWT masih tetap menamakan mereka orang mukmin  walapun mereka berperag satu sama lain. Berdasarkan hal ini, Imam Bukhari dan yang lainnya mengambil kesimpulan , bahawa kemaksiatan yang dilakukan orang mukmin, tidak akan mengeluarkannya daripada keimanan atau dia menjadi kufur, walaupun besar kemaksiatan yang dilakukan.

Demikian juga dengan kitab Sahih Bukhari  daripada hadis Abi bakrah , diterangkan bahawa pada suatu hari Rasullullah  SAW berkhutbah di mimbar, sedang Al-Hasan bin Ali berada di sisinya. Dalam khutbahnya baginda kadang-kadang memandang Al-Hasan dan kepada orang-orang dan bersabda "Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid (pemimpin) dan semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan tangannya." Terbuktilah sabda Rasullullah SAW itu, bahawa Al-Hasan dapat mendamaikan penduduk Sham dan Iraq, setelah melepasi peperangan yang cukup panjang.

Firman-Nya, Jika salah satu dari kedua-duanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 

Iaitu kembali kepada perintah Allah SWT. Iaitu mendengarkan dan mentaati Al-Haq, Sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih, daripada Anas r.a bahawa Rasullullah SAW bersabda, "Tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi." Aku bertanya, "Wahai Rasullullah, jelas, aku faham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana cari menolong orang yang zalim?" Baginda bersabda, "Cegahlah daripada kezalimannya, itulah cara kamu menolongnya." 

Firman-Nya. "Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara kedua-duanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Iaitu berlaku adillah kamu diantara mereka dalam memutuskan persoalan yang menimpa mereka.
(Ibnu Kasir, Tafsirul Qur'ani'l Azimi, Jilid 13, 1421 H/2000 M:150, 152.p/s: Info ini hanya dari pembacaan semata. Sila rujuk kepada yang lebih pakar untuk keterangan lebih jelas supaya tidak timbul kekeliruan. Sebarang teguran sekiranya terdapat kesilapan amatlah dialukan. Semoga Allah s.w.t merahmati insan-insan yang sentiasa dahagakan ilmu dan berkongsi dengan orang lain. Amin. Terima kasih.

No comments:

anda mungkin meminati: